Channel Odensehuizen Nederland

Landelijk channel

Over Channel Odensehuizen Nederland

Een Odensehuis is een informatie-, advies- en ontmoetingsplek voor mensen met (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden. Er is ruimte voor ontmoeting, ondersteuning, activiteiten en advies.  Een Odensehuis biedt  een stem aan mensen met dementie en de mantelzorgers. Het is een veilige plek naast hun eigen woonomgeving waar ze zich’ thuis’ kunnen voelen. De Informatievoorziening is bestemd voor een brede groep geïnteresseerden.

De Odensehuizen in Nederland zijn sinds juni 2016 verenigd in een Landelijk Platform.

Het platform heeft als doel:

  • het ondersteunen van de ontwikkeling van de bestaande Odensehuizen
  • het stimuleren, adviseren en ondersteunen van nieuwe initiatieven voor Odensehuizen alsmede het behartigen van de belangen van Odensehuizen
  • het geven van bekendheid aan de doelstellingen, werkwijze en gedachtengoed van de Odensehuizen 
  • het bevorderen van onderzoek om de effectiviteit en het belang van de Odensehuizen voor mensen met dementie en hun naasten zichtbaar te maken

Specialisatie & werkgebieden:

dementie eigen regie empowerment kwaliteit leven